aed plus defibrilator
  • Nakon svake upotrebe defibrilatora, očistite uređaj sa mekanom, vlažnom krpom koristeći 90% isopropilni alkohol ili sapun i vodu, a možete koristiti i mješavinu izbjeljivača sa klorom i vodom (30 ml/l vode).
  • Nemojte uranjati u vodu niti jedan dio uređaja.
  • Nemojte koristiti ketone (MEK, aceton i slično) da biste očistili uređaj.
  • Izbjegavajte korištenje abrazivnih materijala (npr; papirnati ručnici) na prozoru ekrana ili IrDA ulazu.
  • Nemojte sterilizirati uređaj.
Share This