Da li laici smiju koristiti AED (automatski vanjski defibrilator)?

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske dozvolilo je upotrebu automatskog defibrilatora od strane laika (svih osoba koje nisu medicinske struke).

Pravni akt koji je to pitanje regulirao je Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13).

Osim toga, važno je da AED bude registriran za laike (upisan u Bazu medicinskih proizvoda), pri Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Takva registracija može se vidjeti ovdje.

Oživljavanje koje vrši laik spada u pružanje prve pomoći. Već dugi niz godina se oživljavanje uči na svakom tečaju prve pomoći (masaža srca i umjetno disanje), a AED je samo dodan kao najnovije sredstvo koje se u tom postupku koristi. (I pritom značajno podiže uspješnost oživljavanja od strane laika.) Gore navedeni dokumenti potvrđuju da je laička upotreba AED-a sukladna hrvatskoj pravnoj regulativi.

Pravilnik Ministarstva zdravlja predviđa da svaka pravna osoba (tvrtka, institucija, organizacija, udruga…) koja nabavi AED treba poslati odgovarajući broj zaposlenika na edukaciju za pružanje prve pomoći uz korištenje AED-a.

No, laici mogu naučiti taj postupak i na puno drugih načina; preko interneta (instrukcijski video na našim stranicama), za vrijeme javno-zdravstvenih akcija, korištenjem mobilnih aplikacija, itd. Svaki laik koji zna koristiti AED i dođe u situaciju da ga upotrijebi smije ga upotrijebiti bez obzira gdje je stekao znanje. Kao što može i smije primjeniti i bilo koji drugi postupak prve pomoći koji je naučio. U takvoj situaciji on može spasiti život i važno je da bez odgode primjeni svoje znanje, vještine i sredstva koja su mu na raspolaganju, uključujući i AED.

Da li je AED siguran za korištenje?

AED je izuzetno siguran za korištenje, jer uređaj neće dozvoliti defibrilaciju osim u slučaju kada je 100% sigurno da je unesrećeni u takvom stanju da mu samo defibrilacija može spasiti život. Dakle, s AED-om se može samo pomoći, a nikako naštetiti.  AED  treba koristiti samo kod osoba koje su bez svijesti i ne reagiraju na podražaje. No, čak i u slučaju da netko spoji AED na osobu koja nije potpuno bez svijesti, uređaj bi to prepoznao i nebi dozvolio defibrilaciju.

Obavezno pročitajte uputstva defibrilatora  i mjere sigurnosti koje treba provoditi.

Preporučamo da se u vezi tečaja reanimacije uz primjenu AED-a obratite Zavodu za hitnu medicinu (hinoj pomoći) ili Crvenom križu na Vašem području.

Gdje bi automatski vanjski defibrilator (AED) trebao biti dostupan?

Automatski vanjski defibrilator (AED) trebao bi biti dostupan na svim javnim mjestima gdje se nalaze veće skupine ljudi ili gdje je veliki promet ljudi, npr. stadioni , aerodromi, trgovi, robne kuće, hoteli, plaže i ostala javna mjesta.

U čemu je razlika između AED uređaja druge i treće generacije?

AED uređaj druge generacije će, (nakon što su na unesrećenog spojene elektrode), analizirati srčani ritam, te savjetovati defibrilaciju, ako je potrebna.

AED uređaj treće generacije će na početku korisniku dati upute o postupcima koje treba napraviti prije eventualne defibrilacije (provjera svijesti, oslobađanje dišnog puta, itd.). Zatim će analizirati ritam i omogućiti defibrilaciju ako je potrebna.  (Ako se elektrode odmah postave, preskočit će uvodne upute i krenuti s analizom, da bi se ista što prije napravila.)

Nakon defibrilacije će voditi korisnika kroz masažu srca, ispravljajući ga ako dubina ili frekvencija nisu dobri.  To je najvažnija razlika između druge i treće generacije. Masaža srca je važna kao i defibrilacija, a neki puta čak i važnija. Provodi se kod svakog oživljavanja, a defibrilacija samo kod nekih. O kvaliteti masaže srca ovisi uspješnost oživljavanja. A, kvalitetnu masažu srca će osigurati samo AED treće generacije.

Dakle, AED uređaj treće generacije će provesti korisnika kroz sve postupke oživljavanja. On  je više prilagođen laičkoj primjeni i njegovim korištenjem se povećavaju šanse za uspješno preživljavanje, u odnosu na AED druge generacije.

Kolika je cijena uređaja?

Cijena automatskih vanjskih defibrilatora obično se kreće oko 20% cijene defibrilatora koji se koriste profesionalno, od strane medicinskih djelatnika. Konkretno cijena uređaja se kreće oko 20 000,00 kn sa uračunatim svim troškovima, na bazi jednog aparata.

Što ako žrtva diše?

Ako žrtva diše ili ima znakova života, postavite ju u stabilan bočni položaj i pozovite hitnu medicinsku službu. Pratite unesrećenu osobu.

Što ako sam zaboravio postupke koje trebam učiniti?

 Automatski vanjski defibrilator će Vam davati upute na hrvatskom jeziku (glasom i tekstom na ekranu), kroz cijeli postupak reanimacije, masažu srca, umjetno disanje i defibrilaciju. Pratite audio vizualne upute i učinite što od vas defibrilator zahtijeva pri pružanju pomoći unesrećenoj osobi.

Što je defibrilacija?

Defibrilacija je isporuka električne struje srčanom mišiću dovoljne jakosti da omogući prestanak ventrikularne fibrilacije i povratak spontane cirkulacije. Indikacija za defibrilaciju su smrtonosni srčani ritmovi: ventrikularna fibrilacija (VF) i ventrikularna tahikardija bez pulsa. Defibrilacija je ključna karika lanca života i jedan je od postupaka koji dokazano poboljšavaju ishod srčanog zastoja.

Što ako je žrtva dijete?

Kod djece ispod osam godina starosti ili ispod 25 kg tjelesne težine koristite AED s pedijatrijskim elektrodama. AED automatski prepoznaje jesu li  spojene elektrode za djecu ili za odrasle. Kod djece starije od 8 godina se koriste elektrode za odrasle.

Što je to VF?

VF, ventrikularna fibrilacija je  kaotična i neorganizirana električna aktivnost srca, tj. srce treperi i ne može održavati svoju funkciju pumpe. Jedini djelotvoran tretman kod ventrikularne fibrilacije je defibrilacija. Potrebna je rana defibrilacija jer ako se takvu osobu ne defibrilira, VF prelazi u asistoliju koja nakon nekog vremena izaziva smrt osobe.

Tko sve koristi AED?

U Hrvatskoj može AED koristiti svatko tko je prošao tečaj ili je na drugi način naučio pružati prvu pomoć uz korištenje AED-a.  Vidi gore – pitanje: Da li laici smiju koristiti AED (Automatski vanjski defibrilator?

Trebam li izvoditi KPR prije nego defibrilator postane dostupan?

Da, trebate izvoditi kardio-pulmonalnu reanimaciju dok automatski vanjski defibrilator ne postane dostupan. Ustvari, vi masažom srca i umjetnim disanjem kupujete vrijeme do dolaska AED-a ili hitne medicinske službe. U slučaju izostanka KPR-e, svaka minuta odgode smanjuje uspješnost ishoda za 10-12% po minuti.

Trebam li koristiti AED ako je osoba trudna ili ima pacemaker?

Da, trebate koristiti AED. Nikad nemojte uskratiti AED osobi koja ima srčani zastoj.

Share This