Da bi uređaj radio, koristite (10) 123A Photo Flash baterije.

 •  Mogu se kupiti u svim trgovinama sa elektroničkom robom, fotoaparatima i kamerama. Koristite Duracell, Sanyo i Varta baterije. Nemojte koristiti PAnasonic baterije.
 •  Trebaju se koristiti sa valjanim rokom valjanosti.
 •  Baterije se trebaju periodički pregledati radi isteka roka valjanosti.

Primjeri kako čitati kodove na baterijama:

 •  DURACELL: prva znamenka označava godinu proizvodnje (primjer; 7=1997, 6=1996 itd.) Druga znamenka je slovo A-L a označava mjesec proizvodnje (primjer; A=siječanj, B=ožujak itd. do L koji je oznaka za prosinac).
 •  SANYO: Prvo slovo označava godinu proizvodnje (primjer; A=1996, B=1997 itd.). Dugo slovo označava mjesec proizvodnje (primjer A=siječanj, B=veljača itd.).
 •  VARTA: BRAUNSCHWEIG kod (uvijek dva slova) ispisan je sa strane baterije. Prvo slovo označava mjesec proizvodnje (primjer; B=siječanj, R=veljača, A=ožujak, itd.). Drugo slovo označava godinu proizvodnje (primjer; B=2001, R=2002, A=2003, itd.).

Baterije koje su proizvedene od ovih preporučenih proizvođača imaju 10 godina rok valjanosti od datuma proizvodnje do postavljanja u AED uređaj.  

Instalacija baterija:

 •  Provjerite da je uređaj isključen. Otvorite pretinac za baterije, skidajući pklopac baterija sa stražnje strane uređaja. To možete učiniti umetanjem malog alata (odvijača) u dva utora na stražnjoj strani uređaja da bi pritisnuli bravice i zatim umetnite odvijač u žlijeb na dnu kako bi mogli podignuti poklopac.
 •  Izvadite sve baterije iz pretinca i pravilno ih odložite (za pravilan način odlaganja baterija javite se svom centru za recikliranje baterija). Stavite nove baterije u pretinac prema polaritetu i provjerite da su sve baterije pravilno umetnute i okrenute. Nakon umetanja prvih 4 – 9 baterija u pretinac, zvučna poruka INSTALIRAJTE BATERIJE/INSTALL BATTERY, opominje Vas da instalirate i ostatak baterija u pretinac.
 •  Ukoliko instalirate nove baterije, pritisnite tipku za resetiranje unutar pretinca za baterije nakon objave. Pritiskom na tipku resetira se indikator iskorištenosti i namješta se na “pune”. Nemojte pritisnuti tipku za resetiranje ako sve baterije nisu nove. Uređaj tada pretpostavlja da su to baterije koje ste upravo izvadili.

NAPOMENA: Nemojte stavljati korištene baterije u uređaj. Morate zamijeniti svih 10 baterija istovremeno. Nemojte mijenjati pojedinačne baterije. Uređaj ne može otkriti da li su sve ili samo neke baterije zamijenjene. Korištenje baterija koje nisu potpuno pune može utjecati na rad uređaja kod hitnih slučajeva. Jednom kad su baterije instalirane i tipka je pritisnuta, uređaj resetira svoj interni monitor energije, da bi označio da su sve baterije potpuno pune.

NAPOMENA: Ukoliko ne pritisnete tipku za resetiranje baterija unutar 15 sekundi od instaliranja svih baterija, uređaj će pretpostaviti da su baterije koje su postavljene u uređaj privremeno izvađene pa onda vraćene nazad.

Provjeravanje stanja baterija

Energija baterija se za vrijeme stanja pripravnosti (standby) uređaja, za vrijeme rada uređaja i kod svake defibrilacije. Također kapacitet postepeno opada i višegodišnjim stajanje baterija na polici bez korištenja. Kad je energija baterija niska ili prazna, uređaj ne funkcionira prema specifikaciji.

 

Kada dođe do stanja niskog kapaciteta baterija:

 •  Uređaj emitira zvučni alarm ili “bip” ukoliko je uređaj isključen.
 •  Čuti ćete zvukovnu poruku ZAMJENITE BATERIJE/CHANGE BATTERIES ukoliko je uređaj uključen.
 •  Na pokazatelju statusa prikazati će se crveni X koji Vas obavještava da baterije imaju manje od 50% ukupne energije ili da uređaj nije prošao drugi tekst prilikom samotestiranja.
Share This