Kontrolne funkcije

Tipka za uključivanje/isključivanje

Uređaj se uključuje i isključuje pritiskom na tipku. Kada se drži pritisnuta duže od 5 sekundi , pokreće samotestiranje ili prijenos podataka.

Svjetla indikatora

Svijetle da bi ukazali koji korak spasioc mora poduzeti prilikom spašavanja pacijenta.

Tipka tretmana

Tipka svijetli kada je AED napunjen i spreman za isporuku šoka pacijentu. Kada se pritisne, napunjeni defibrilator isporučuje energiju pacijentu. Kada defibrilator nije napunjen, tipka ne svijetli. Pritiskom na ovu tipku inicira se glasovna poruka koja obaviještava o broju defibrilacijskih šokova koji su isporučeni od uključivanja uređaja.

Grafički prikazi

Ikone koje objašnjavaju seriju koraka potrebnih za oživljavanje i defibrilaciju.

Pokazivač statusa

Osvijetljena kvačica pokazuje da je uređaj pozitivno prošao posljednje samotestiranje i da je spreman za uporabu.

LCD ekran

Prikazuje proteklo vrijeme, broj šokova, poruke, dubinu kompresija prilikom kardiopulmonalne reanmacije i EKG ritam.

IrDA™ ulaz

Omogućava slanje i primanje podataka između defibrilatora i osobnog računala ili drugog uređaja opremljenog IrDA™.

Pass poklopac (opcijski)

Neki modeli AED PLUS modeli uključuju poklopac koji se može koristiti za podupiranje ramena kako bi oslobodili dišni put. Poklopac se može naručiti zasebno za druge ZOLL AED PLUS modele.

Pretinac za baterije

Uređaj koristi 10 123A litij-mangan-dioksid baterija.

Konektor pacijenta

Konektor za spajanje elektroda sa AED-om.

Zvučnik

Omogućuje glasovne poruke i zvučne signale metronoma koji upućuju spasioce šta da čine za vrijeme postupka oživljavanja.

Mikrofon (opcijski)

Kada je instalirana opcija snimanja glasa, ovaj mikrofon snima glas spasioca i zvukove u okolini.

Share This