CPR – D elektrode predviđene su samo za odrasle osobe. Nemojte ih koristiti na djeci ispod 8 godina.

Prije postavljanja elektroda pripremite bolesnika.

    • Maknite svu odjeću s prsnog koša unesrećene osobe.
    • Provjerite da li je koža suha, ako nije obrišite je.
    • Ukoliko osoba ima maljava prsa, obrijte dlake radi boljeg kontakta elektroda s kožom.

Postavljanje elektroda:

Potrgajte foliju u kojoj su zapakirane elektrode i razmotajte ih.

Držite KPR senzor s desnom rukom i povucite naljepnicu broj 2da biste skinuli zaštitni sloj sa elektrode. Pritisnite elektrodu od centra prema van kako bi pravilno prionula na kožu. Zračne džepove istisnite pritiskom ruke.

Pritisnite KPR senzor s lijevom rukom i povucite naljepnicu broj 3 da bi odlijepili zaštitni sloj s elektrode. Pritisnite elektrodu od centra prema van da bi bolje prianjala za kožu bolesnika.

NAPOMENA: Ukoliko je bolesnik velik ili ako postoji potreba da se elektroda postavi ispod prsa, možda ćete morati maknuti centralnu crvenu “pribadaču” da bi produžili elektrodu.

NAPOMENA: Ako bolesnik ima ugrađeni pacemaker ili defibrilator u gornjem desnom dijelu prsnog koša, elektrodu stavite lagano na koso, kako biste izbjegli postavljanje elektroda direktno preko uređaja. Provjerite da je KPR senzor i dalje preko donje polovice prsne kosti.

Share This