Da biste provjerili da uređaj pravilno funkcionira te da je spreman za upotrebu u hitnim slučajevima, slijedeća procedura pripreme i provjere treba se obaviti prije davanja uređaja na korištenje i nakon svakog pojedinačnog korištenja.

 •  Provjerite sve vanjske površine uređaja da li su čiste i bez vidljivih oštećenja kao što su napukline , slomljeni ili izgubljeni dijelovi.
 •  Pregledajte konektor za pacijenta da vidite da li je neki dio slomljen ili nedostaje.
 •  Postavite nove baterije.
 •  Spojite ZOLL AED PLUS simulator/tester ili zamjenu na AED pacijent priključak.
 •  Uključite simulator u ZOLL AED PLUS uređaj.
 • Provjerite da se sve navedeno pojavilo:
  • Indikator statusa prvo pokazuje crveno X koje se promijeni u zelenu kvačicu unutar 4-5 sekundi od uključivanja uređaja.
  •  Sve gornje LED lampice svijetle.
  •  Unutar pet sekundi nakon isključivanja uređaja, oglasi se glasovna poruka (i ispiše na LCD ekranu), UNIT OK/APARAT U REDU.
  •  Ukoliko je uređaj opremljen sa LCD ekraom , pojavljuje se poruka “SHOCKS:0” u gornjem lijevom uglu i proteklo vrijeme u gornjem desnom uglu ekrana.

NAPOMENA: Ukoliko se oglasi i ispiše poruka DATA IN MEMORY/PODACI U MEMORIJI/EKG i ostali podaci hitnog slučaja čuvaju se u memoriji uređaja i nisu učitani u sistem arhive. Da bi izbjegli presnimavanje ovih informacija, učitajte podatke na osobno računalo opremljeno sa ZOLL data CONTROL ili ZOLL Data Review softverom prije nastavljanja daljnje provjere.

 •  Korištenjem simulatora, stavite (input) Ventrikularnu fibrilaciju (VF) ritam u ZOLL AED PLUS, provjerite da nakon što AED nastavi kroz sekvencu poruka procjene pacijenta, analizira EKG ritam, objavi TREATMENT ADVISED/TRETMAN PREPORUČEN, napuni defibrilator i objavi DON’T TOUCH PATIENT, PRESS TREATMENT BUTTON/NE DIRAJTE PACIJENTA, PRITISNITE TIPKU TRETMAN.
 •  Poslušajte da li se čuje ton da je aparat spreman i da tipka TRETMAN svijetli.
 •  Pritisnite tipku tretmana i provjerite da simulator pokazuje da je isporučen šok. Provjerite da li je poruka “SHOCKS: 1” prikazana na LCD ekranu. (NAPOMENA: ovaj test valjanosti procjenjuje mogućnost uređaja da defibrilira. MEđutim, ne provjerava da li je isporučena ispravna energija. Analizator defibrilatora utvrđuje točnost isporučene energije defibrilatora).
 •  Odmah nakon isporučivanja šoka promijenite input simulatora na normalni sinus ritam (NSR). Provjerite da uređaj vrši novu analizu ritma koja rezultira objavom poruke  TRETMAN SE NE PREPORUČA/NO TREATMENT ADVISED.
 •  Provjerite da li nakon objave poruke TRETMAN SE NE PREPORUČA/NO TREATMENT ADVISED, uređaj objavljuje sljedeće poruke OSLOBODITE DIŠNI PUT – PROVJERITE CIRKULACIJU – UKOLIKO NEMA CIRKULACIJE , ZAPOČNITE KPR/OPEN AIRWAY – CHECK BREATHING – CHECK CIRCULATION – IF NO CIRCULATION START CPR.
 •  Aktivirajte simulatorovu  funkciju KPR-a i provjerite da metronom počinje signalizirati, ove poruke objavljene u sljedećih 60 sekundi: PRITISNITE JAČE/PUSH HARDER i nakon toga DOBRE KOMPRESIJE/GOOD COMPRESSIONS.
 •  Nakon otprilike jedne minute KPR-a, provjerite da je objavljena poruka STOP CPR. Namjestite simulator na VF i provjerite da li započinje nova EKG analiza.
 •  Isključite ZOLL AED PLUS i simulator.
 •  Provjerite da su nove CPR_D elektrode ili stat padz II® pripremljene za upotrebu i unutar roka valjanosti.
 •  Slijedite uputstva dobivena sa novim pakiranjem elektroda i spojite ih na pacijent konektor (priključak) na uređaju i stavite ih ispod ZOLL AED PLUS poklopca.
 •  Zatvorite AED-ov gornji poklopac i pritisnite tipku za uključivanje uređaja kako biste pokrenuli samotestiranje. Mora se čuti poruka APARAT U REDU/UNIT OK. Ova poruka znači da su nove baterije i elektrode pravilno postavljene te da je uređaj spreman za upotrebu.
 •  Isključite uređaj.
Share This