CirsPotpisan je Sporazum o suradnji između CIRS-a i Kardiana u području razvoja i promicanja sporta i tjelesnih aktivnosti na zdrav i medicinski siguran način života.

Cilj sporazuma je, između ostalih promicanje zaštite zdravlja i života sportaša kroz raspoređivanje automatskih defibrilatora na sportskim terenima i u sportskim objektima, te kroz edukaciju sportskih djelatnika za pružanje prve pomoći i kardio-pulmonarnu reanimaciju.

Share This