Primjena automatskog vanjskog defibrilatora vrlo je jednostavna. Oslobodite prsni koš na unesrećenoj osobi, uključite uređaj i slijedite upute. Nakon što postavite elektrode, slušajte glasovne upute aparata na hrvatskom jeziku i postupite po njima. Uređaj će provjeriti srčani ritam i sukladno tome dati daljnje upute koje treba poduzeti.

AED prati postupke koje izvodite, te će shodno tome, ako je potrebno, dati upute kako bi ispravili svoje postupke. Na taj način će se osigurati adekvatna masaža prsnog koša.

Uređaj pruža potpunu sigurnost za žrtvu i spasioca, a time će spašavatelj biti u situaciji i da stvarno pomogne do dolaska hitne medicinske službe.

Pritisnite ljubičastu tipku kako bi pokrenuli DEMO primjene automatskog defibrilatora. Tipkama NAPRIJED i NAZAD krećite se kroz funkcije automatskog defibrilatora.

Slijedite vizualne i glasovne upute defibrilatora.

Želite li saznati više, kontaktirajte nas!

Share This