AUTOMATSKO SAMOTESTIRANJE

ZOLL AED PLUS uključuje funkciju samotestiranja koja testira uređaj jednom svakih sedam dana (tvornička postava) kada je uređaj spremljen sa instaliranim baterijama.

ZOLL AED Plus uređaj obavlja slijedeće samotestiranje da bi se potvrdio integritet uređaja i njegova spremnost za korištenje u hitnim slučajevima:

  • Samotestiranje baterija
  • Samotestiranje kod uključivanja
  • Manualno samotestiranje
  • Automatsko samotestiranje

Testiranje sljedećih ZOLL AED PLUS funkcija:

  •  Kapacitet baterija: provjerava da li baterije sadrže barem 50% kapaciteta.
  •  Vezu elektroda za defibrilaciju: provjerava da li su elektrode pravilno spojene za uređaj.
  •  EKG krug: provjerava da li je EKG signal  procesna elektronika dobro funkcionira.
  •  Krug punjenja i pražnjenja defibrilatora: provjerava da elektronika defibrilatora dobro funkcionira da može puniti i prazniti uređaj na niskim postavkama energije.
  •  Testovi mikroprocesora hardvera/softvera: provjerava pravilno funkcioniranje elektronike mikroprocesora ZOLL AED PLUS-a i integritet njegovog softvera.
Ručno samotestiranje pokreće se pritiskom i držanjem tipke za uključivanje /isključivanje uređaja 5 sekundi. ZOLL AED PLUS osvijetli sve grafičke prikaze i objavljuje zvučnu i vizualnu poruku da bi se omogućilo korisniku da provjeri ispravnost vizualnih i zvučnih izlaznih funkcija. Po uspješnom završetku svih testova, indikator statusa AED-a pokazuje zelenu kvačicu koja označava da je uređaj prošao sve testove i da je spreman za upotrebu. Ako se po završetku samotestiranja prikaže crveni X, AED nije spreman za upotrebu i može biti u kvaru. Nemojte ga koristiti i kontaktirajte ZOLL-ovog predstavnika. Sva samotestiranja događaju se automatski kod uključivanja uređaja.
Share This