25.9.2013. je u prostorijama zaklade “Hrvatska kuća srca” na tiskovnoj konferenciji u povodu Svjetskog dana srca 2013. zakladi predana donacija tvrtke Kardian. Donirana su dva uređaja; jedan automatski defibrilator ZOLL AED+ i jedan istovjetni edukacijski automatski defibrilator. Donacija je namijenjena podupiranju dosadašnjih i budućih aktivnosti zaklade u implementaciji javno dostupnih automatskih defibrilatora u Hrvatskoj.

Donaciju je predao direktor Kardiana, Milan Ljubotina, a u ime zaklade ju je preuzeo i o važnosti javno dostupnih automatskih defibrilatora je govorio upravitelj zaklade Hrvatska kuća srca, akademik Davor Miličić

Share This