Državna uprava za zaštitu i spašavanje oprema se s automatskim defibrilatorima. Ministar zdravlja prof. dr. Rajko Ostojić uručio je danas 10 automatskih defibrilatora Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, u sklopu Programa javno dostupne rane defibrilacije „Pokreni srce – spasi život“.

Prilikom predaje AVD uređaja, u DUZS-u je potpisan Sporazum o suradnji u provedbi programa osposobljavanja iz pružanja prve pomoći i javno dostupne rane defibrilacije, kojim je predviđeno da Hrvatski zavod za hitnu medicinu do 2015. godine educira vatrogasce za upotrebu AVD-a.

Dosad je edukaciju prošlo 43 pripadnika državnih interventnih postrojbi, a daljnja edukacija obuhvaća još 400 vatrogasaca.

Share This