image1U sklopu kampanje “Oživi me”, koju provodi zaklada “Hrvatska kuća srca” objavljena je aplikacija za ‎IOS i Android mobilne telefone. Mobilna aplikacija “Oživi me” je osmišljena s ciljem informiranja šire javnosti te podizanja svijeti o bitnosti poznavanja postupaka oživljavanja. Aplikacija ima upute za postupke oživljavanja, integriran poziv prema hitnoj medicinskoj pomoći, poveznicu na instrukcijska videa za “Oživljavanje samo rukama” i “Oživljavanje s umjetnim disanjem i korištenjem AVD-a”, mapu automatskih vanjskih defibrilatora te druge opcije.‎

Instrukcijski video prikazuje rad sa ZOLL AED+ automatskim defibrilatorom, a posebno je korisna mogućnost da aplikacija uputi korisnika na najbliži javno dostupni automatski defibrilator , temeljem GPS lokacije mobilnog telefona i ugrađene mape s mrežom automatskih defibrilatora.

 

 

 

 

 

 

 

image2 image3

Share This