Sigurnost u turizmu19. rujna 2003. će na konferenciji “Sigurnost u turizmu – SigTUR 2013” biti održano predavanje Automatski defibrilatori za više sigurnosti u turizmu. http://zastita.info/hr/sigtur_2013/program/ S obzirom da turizam donosi veliko sezonsko povećanje stanovništva, povećan je i rizik od događaja kod kojeg će biti potrebno oživljavanje i primjena automatskog defibrilatora.

Na predavanju će biti prikazane dvije vrste projekata; U većim gradovima se kao lokacije AVD-a odabiru mjesta s najvećom frekvencijom ljudi, a u manjim turističkim mjestima se uzima u obzir sezonske oscilacije broja stanovnika, te se tome prilagođava raspored laika koji će biti educirani za rad s AVD-om. U ovim projektima je važno vezati edukaciju laika i opremanje.

Idealno je ako se koriste AVD uređaji treće generacije koji korisniku daju glasovne i tekstualne upute na hrvatskom jeziku, o svim postupcima koje treba poduzeti (ne samo kod defibrilacije), a mjere i učinkovitost masaže srca i ispravljaju korisnika ukliko je potrebno.

Share This