Ručno testiranje

Da biste provjerili da uređaj pravilno funkcionira te da je spreman za upotrebu u hitnim slučajevima, slijedeća procedura pripreme i provjere treba se obaviti prije davanja uređaja na korištenje i nakon svakog pojedinačnog korištenja.  Provjerite sve vanjske površine...

Postavljanje samoljepljivh elektroda

CPR – D elektrode predviđene su samo za odrasle osobe. Nemojte ih koristiti na djeci ispod 8 godina. Prije postavljanja elektroda pripremite bolesnika. Maknite svu odjeću s prsnog koša unesrećene osobe. Provjerite da li je koža suha, ako nije obrišite je....

Održavanje i priprema uređaja

 Ukoliko je potrebno, često provjeravajte uređaj.  Redovito pratite zelenu kvačicu na pokazatelju statusa, koja označava da je defibrilator spreman za upotrebu.  Periodički testirajte AEDPLUS defibrilator.  Provjerite da rok trajanja elektroda nije istekao....

Mjere sigurnosti

Energija defibrilatora koja se isporučuje unsrećenoj osobi može biti provedena kroz tijelo i dovesti do isporuke šoka osobi koja dodiruje unesrećenu osobu. Uvijek budite bez kontakta sa žrtvom, vi i svi ostali u blizini. Nemojte dodirivati krevet, unesrećenu osobu,...

Kontrolne funkcije

Tipka za uključivanje/isključivanje Uređaj se uključuje i isključuje pritiskom na tipku. Kada se drži pritisnuta duže od 5 sekundi , pokreće samotestiranje ili prijenos podataka. Svjetla indikatora Svijetle da bi ukazali koji korak spasioc mora poduzeti prilikom...

Instalacija i zamjena baterija

Da bi uređaj radio, koristite (10) 123A Photo Flash baterije.  Mogu se kupiti u svim trgovinama sa elektroničkom robom, fotoaparatima i kamerama. Koristite Duracell, Sanyo i Varta baterije. Nemojte koristiti PAnasonic baterije.  Trebaju se koristiti sa valjanim rokom...