Čišćenje uređaja

Nakon svake upotrebe defibrilatora, očistite uređaj sa mekanom, vlažnom krpom koristeći 90% isopropilni alkohol ili sapun i vodu, a možete koristiti i mješavinu izbjeljivača sa klorom i vodom (30 ml/l vode). Nemojte uranjati u vodu niti jedan dio uređaja. Nemojte...

Automatsko samotestiranje AED PLUS uređaja

AUTOMATSKO SAMOTESTIRANJE ZOLL AED PLUS uključuje funkciju samotestiranja koja testira uređaj jednom svakih sedam dana (tvornička postava) kada je uređaj spremljen sa instaliranim baterijama. Aed Plus priručnik za administratore ZOLL AED Plus uređaj obavlja slijedeće...

Karakteristike AED PLUS uređaja

KARAKTERISTIKE AED PLUS UREĐAJA automatski vanjski defibrilator treće generacije posebno prilagođen za korištenje od strane laika izgovara glasovne upute na hrvatskom jeziku za svaki postupak jedini AED s „jednom elektrodom“ za spajanje na unesrećenog, koja uvijek...